Projekt

Projekt

Organizatorem projektu jest Fundacja Open Mind

Dolny Śląsk Wita! Rzemiosło

Jest to kompleksowy program oparty na doświadczaniu, kreowaniu i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego, materialnego. Dobór form i narzędzi pozwala na aktywne zgłębianie historii, kultury i tradycji. Kultura tradycyjna, prezentowana zwykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, atrakcyjnych dla współczesnego społeczeństwa, staje się zachętą do udziału w kulturze wielopokoleniowo.

Celem jest ożywianie i popularyzacja zanikających zawodów i dziedzin rzemiosła, zachęta do kultywowania tradycji i poznania historii swej małej ojczyzny. Włączenie do udziału dzieci, osób niepełnosprawnych, seniorów służy integracji społecznej i tolerancji. W programie: warsztaty mistrzowskie (m.in. zecerstwo, szewstwo, garncarstwo), spotkania i dyskusje. Wycieczki po Dolnym Śląsku do miejsc związanych z historią regionu, legendami, i rzemiosłem (m.in. szlaki rzemiosła, muzea, warsztaty rzemieślnicze). Szeroka publiczność pozna projekt podczas FOLK FIESTY i zamykającej wystawy finałowej.

Pliki do pobrania

Materiały z edycji 2021