Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu Dolny Śląsk Wita

 1. Informacje ogólne
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych
  przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług sprzedaży artykułów poprzez Serwis.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:
  Fundacja OPEN MIND z siedzibą w ul. Śrredzka 39A/4, 54-001 Wrocław, NIP 899-273-89-82 REGON:
  021992442 KRS: 0000435843
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia,
  które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i
  stale sprawdzamy ich zgodność ́ z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych
  osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach
  wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w
  których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie
  przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zrachowaniach w następujący
  sposób: 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje 2. poprzez gromadzenie plików
  “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w
  celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim,
  zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta
  ma również ̇ praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć
  rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz
  rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować sposób widoczny i
  zrozumiały.
 11. W Serwisie mogą pojawiać ́ się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają
  niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.dolnyslaskwita.pl. Strony
  te mogą posiadać ́własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się
  zapoznać́.
  W przypadku pytań czy wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki
  prywatności prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sklep@dolnyslaskwita.pl, lub pisemnie na adres
  korespondencyjny: ul. Kawalerzystów 17/12, 53-004 Wrocław